• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

1.11.1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. Maddesine göre Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

• Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
• Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
• Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
• Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
• Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
• Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
• Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
• Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yazı İşleri Birimi Görev Tanımı